Scroll Top
Consumo ecológico y recuperación de variedades tradicionales hortícolas valencianas
Estamos inmersos en un proyecto para realizar diversos talleres destinados a fomentar el consumo ecológico y la recuperación de las variedades tradicionales hortícolas valencianas.

El 2º Plan de Transición ecológica conlleva que Consellería de Agricultura haya llevado a cabo un proyecto de dinamización agroecológica en el que está implicada la Federación de Escuelas Familiares Agrarias de la Comunidad Valenciana.

Este proyecto lo llevamos a cabo las tres EFA de la C. Valenciana (EFA El Campico, EFA La Malvesía y EFA Torrealedua).

El proyecto está dividido en 2 modalidades A y B.

 • Modalidad A: Fomento del consumo de alimentos ecológicos en la escuela y la familia.
 • Modalidad B: Volviendo a las variedades tradicionales valencianas mediante la divulgación y el consumo.
  Ambas modalidades conllevan la realización de diversos talleres y actividades.
FOMENT DEL CONSUM D’ALIMENTS ECOLÒGICS A L’ESCOLA I LA FAMÍLIA “5a Edició”

Aquesta modalitat A presenta un objectiu general i cinc específics que són els següents:

– Objectiu general: Donar a conèixer a la comunitat educativa els aliments ecològics, aconseguir que els valoren positivament i estimular el consum dels mateixos en els centres escolars i en les famílies.

– Objectius específics:

 • Conscienciar l’alumnat de la importància d’una alimentació sana.
 • Despertar la curiositat per obtenir informació de la qualitat dels aliments que hi ha a la nostra dieta i en la cistella de la compra.
 • Que els productes ecològics i de varietats agràries tradicionals siguen valorats positivament pels beneficiaris del present projecte així com la seua temporalitat.
 • Que alguns dels centres participants en el projecte introdueix aliments ecològicament en els seus menjadors escolars.
 • Que l’experiència treta d’aquest projecte servisca perquè s’estenga a altres centres educatius.

Per a aconseguir aquests objectius es realitzaran els cinc tallers següents:

 • Taller 1. L´hort ecològic comestible i la seva biodiversitat. Taller a l’hort. Creant biodiversitat a l’hort ecològic (Primària i secundària).
 • Taller 2. Desdejuni ecològic i de proximitat (Primària i secundària).
 • Taller 3. La família a l’hort ecològic (Famílies i adults).
 • Taller 4. Tast de vins o olis (Famílies i adults).
 • Taller 5. Elaboració d’aliments ecològics (empanadilles, coques, pastissets, etc.) (Famílies i adults).
FOMENTO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS ECOLÓGICOS EN LA ESCUELA Y LA FAMILIA “5a Edición”

Esta modalidad A presenta un objetivo general y cinco específicos que son los siguientes:

– Objetivo general: Dar a conocer en la comunidad educativa los alimentos ecológicos,
conseguir que los valoren positivamente y estimular el consumo de los mismos en los
centros escolares y en las familias.

– Objetivos específicos:

 • Concienciar al alumnado de la importancia de una alimentación sana.
 • Despertar la curiosidad para obtener información de la calidad de los alimentos que hay en nuestra dieta y en la cesta de la compra.
 • Que los productos ecológicos y los de variedades agrarias tradicionales sean valorados positivamente por los beneficiarios del presente proyecto así como su temporalidad.
 • Que algunos de los centros participantes en el proyecto introduzcan alimentos ecológicos en sus comedores escolares. Que la experiencia sacada de este proyecto sirva porque se extienda a otros centros educativos.

Para alcanzar dichos objetivos se realizarán los cinco talleres siguientes:

 • Taller 1. EL huerto ecológico comestible y su biodiversidad. Taller en el huerto. Creando biodiversidad en el huerto ecológico (Primaria y secundaria).
 • Taller 2. Desayuno ecológico y de proximidad (Primaria y secundaria).
 • Taller 3. La familia en el huerto ecológico (Familias y adultos).
 • Taller 4. Cata de vinos o aceites (Familias y adultos).
 • Taller 5. Elaboración de alimentos ecológicos (empanadillas, cocas, pasteles, etc.) (Familias y adultos).
RETORNANT A LES VARIETATS TRADICIONALS VALENCIANES MITJANÇANT LA DIVULGACIÓ I EL CONSUM “3ª Edició”

La modalitat B presenta un objectiu general i quatre objectius específics que són els següents:

– Objectiu general: Donar a conéixer a diferents col·lectius socials les varietats tradicionals valencianes en el cultiu ecològic, aconseguir valorar-les positivament com a part fonamental de la seua identitat i estimular el seu consum.

Al seu torn es tindrà en compte la Perspectiva de gènere i atenció a la diversitat (aconseguir una participació igualitària de persones de tots dos sexes, adaptació a les característiques especials que alguns participants poden tindre en termes de diversitat funcional i social..).

– Objectius específics:

 • Sensibilitzar als participants sobre la importància de preservar les varietats tradicionals.
 • Sensibilitzar als participants sobre la importància de consumir productes de varietats tradicionals i de temporada.
 • Fomentar els cultius d’aquestes varietats als llauradors, promovent la seua autosuficiència mitjançant la conservació d’aquestes varietats.
 • Fomentar els cultius d’aquestes varietats als usuaris dels horts socials i escolars, promovent la seua autosuficiència mitjançant la conservació d’aquestes varietats.

Per a aconseguir aquests objectius es realitzaran les quatre activitats següents:

 • Activitat 1: Itinerari marcat per l’hort ecològic.
 • Activitat 2: Realització d’un planter.
 • Activitat 3: Plataforma web de dinamització agroecològica i varietats tradicionals valencianes.
 • Activitat 4: Sessions informatives i d’assessorament.
VOLVIENDO A LAS VARIEDADES TRADICIONALES VALENCIANAS MEDIANTE LA DIVULGACIÓN Y EL CONSUMO “3ª Edició”

La modalidad B presenta un objetivo general y cuatro objetivos específicos que son los siguientes:

– Objetivo general: Dar a conocer a diferentes colectivos sociales las variedades tradicionales valencianas en el cultivo ecológico, conseguir valorarlas positivamente como parte fundamental de su identidad y estimular su consumo.

A su vez se tendrá en cuenta la Perspectiva de género y atención a la diversidad (conseguir una participación igualitaria de personas de ambos sexos, adaptación a las características especiales que algunos participantes pueden tener en términos de diversidad funcional y social..).

– Objetivos específicos:

 • Sensibilizar a los participantes sobre la importancia de preservar las variedades tradicionales.
 • Sensibilizar a los participantes sobre la importancia de consumir productos de variedades tradicionales y de temporada.
 • Fomentar los cultivos de estas variedades a los labradores, promoviendo su autosuficiencia mediante la conservación de estas variedades.
 • Fomentar los cultivos de estas variedades a los usuarios de los huertos sociales y escolares, promoviendo su autosuficiencia mediante la conservación de estas variedades.

Para alcanzar dichos objetivos se realizarán las cuatro actividades siguientes:

 • Actividad 1: Itinerario marcado por el huerto ecológico.
 • Actividad 2: Realización de un plantel.
 • Actividad 3: Plataforma web de dinamización agroecológica y variedades tradicionales valencianas.
 • Actividad 4: Sesiones informativas y de asesoramiento.
Logos Oficiales